Kontrola oroginality
 
   
Aké doklady treba predložit na kontrolu originality ?
 
Vozidlo evidované v SR
 
-

-
Osvedčenie o evidencii vozidla "OEV", v prípade že vozidlo má vydaný technický   preukaz "TP" treba predložiť TP aj OEV
občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy údaje firmy
 
Individuálne dovezené vozidlo:
 
-

-
-
-


-
-
Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu
Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením- sposobilé
Platný protokol o emisnej kontrole zvláštnej s hodnotením- spôsobilé
Osvedčenie o zhode COC ak má vozidlo udelené typové schválenie ES
 
POZOR!
 
Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).
 
Na kontrolu originality je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave:
 
-
-
-
-
interiér
exteriér
priestor v oblasti VIN čísla
motor + podvozok
 
 
Copyright © CM Control, s.r.o., Created by Geoorgee