CM Control, s.r.o.
 
   
  Spoločnosť CM CONTROL, s.r.o. sa od svojho založenia v r. 2006 snaží o neustály nárast a zvyšovanie kvality v poskytovaní svojich služieb, čím napomáha k odhaľovaniu trestnej činnosti v oblasti motorových vozidiel a podieľa sa na boji proti automobilovej kriminalite.

  V súčasnosti disponuje špičkovými technológiami ovládanými kvalitne vyškoleným a kvalifikovaným personálom, čím zaručuje poskytovanie nadštandardných služieb. Spokojnosť našich zákazníkov sa odzrkadľuje nielen na raste Spoločnosti, ale aj na kapacitách, ktoré sa neustále rozrastajú, čím sme schopní vykonávať naše služby nielen pre jednotlivcov, ale aj pre veľké spoločnosti, ktoré dôverujú našim službám a stali sa pre Spoločnosť pravidelnými zákazníkmi.

  Kontrolu originality vykonávame na všetky typy a kategórie vozidiel, od osobných automobilov až po nadrozmerné vozidlá. Okrem kontroly originality poskytujeme tiež emisnú kontrolu, ktorou skontrolujeme stav motora vozidla a jeho systému, ktoré môžu vplývať na tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zisťujeme dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora. Treťou základnou kontrolou je technická kontrola vozidiel, ktorou zabezpečíme, aby Vaša jazda bola vždy bezpečná a aby Vaše vozidlo obsahovalo potrebnú povinnú výbavu pre pohodlnú jazdu. Okrem týchto služieb poskytujeme taktiež preverenie dokladov a pôvodu vozidla nielen u nás, ale aj v zahraničí.

  Príďte sa aj Vy presvedčiť, že novootvorené priestory spĺňajú všetky požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie komfortných služieb a staňte sa aj Vy jedným z našich spokojných zákazníkov.
   
   
Copyright © CM Control, s.r.o., Created by Geoorgee