Emisná kontrola od 21.5.2018
 
Nepodliehajú vozidlá so zážihovým motorom (benzín) do roku výroby 31.07.1970 a vozidlá so vznetovým motorom (diesel) do roku výroby 1.12.1971.

Pri emisnej kontrole môže byť vozidlo hodnotené ako dočasne spôsobilé (pri určitých chybách pri EK) s lehotou platnosti 60 dní. Ak pri opakovanej kontrole nebude chyba s označeným stupňa B - vážna opravená automaticky sa táto chyba považuje za C – nebezpečná.

Pri vozidlách so zážihových motorom od roku výroby 2005 (RKAT-OBD) sa sprísňuje kontrola uhľovodíkov HC, z hodnoty 100 ppm na 60 ppm.

Od roku 2021 búdu EK podliehať aj vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, Le7 s motorom nad 125 cm3
 
 
 
 
Technická kontrola od 21.5.2018
 
Všetky vozidlá kategórie L1e, L2e, O1 nepodliehajú technickej kontrole.

Vozidla kategórie L3eA1, L4eA1, L6e (do 125 cm3), O2 majú predĺženú lehotu platnosti na 4 roky.

Pri hodnotení vozidla ako dočasne spôsobilé sa predlžuje spôsobilosť na 60 dní.
 
 
 
 
Copyright © CM Control, s.r.o., Created by Geoorgee